Luciakaffe vid polismyndigheten

 

Lucia 2016-12-13

Årets luciafirande gick av stapeln tisdagen den 13 december kl 07.00. Minst 100 personer hade sökt sig till matsalen och angränsande utrymmen. Jönköpingspolisens pensionärsförening var som vanligt inbjudna. Vi som hade möjlighet att komma var: Lennart Andersson, Sven-Erik Andreasson, Göran Nilsson, Bo Bertilsson, Stefan Gunnarsson och undertecknad. Helene hade på ett förträffligt sätt ordnat logistiken kring: glögg med tillbehör samt kaffe med lussekatt och pepparkaka. Vi tog plats. Även årets lucia tåg kom från estetlinjen på Per Brahegymnasiet. Skönsång blandat med roliga inslag.

Ett stort tack till arrangörerna.
Vid pennan och bakom kameran - Bengt Hultqvist

 

 


 

Lucia 2014-12-12

Årets luciafirande gick av stapeln fredagen den 12 december. Det var sista gången som luciafirades under rubriken polismyndigheten i Jönköpings län. Som vanligt var polisens pensionärsförening inbjuden. Fem pensionärer, Lennart A, Carl-Gustav H, Sven-Erik A, Göran N och undertecknad, hade möjlighet att närvara. Helene med medarbetare hade dukat upp med lussekatt, pepparkaka och kaffe.
Även årets lucia tåg kom från estetlinjen på Per Brahegymnasiet. Skönsång blandat med roliga inslag under musiklärare Sören Ylefors ledning.
Ett stort tack till arrangörerna
Vid pennan och bakom kameran - Bengt Hultqvist

 

 


Lucia
2013

Traditionellt luciafirande vid polismyndigheten
Polisens pensionärer var som vanligt inbjudna till lussekaffe. Vi var åtta stycken som hade möjlighet att vara med. Som vanligt möttes vi av kollegor som vänligt tog emot oss. Marie och Helene med flera hade ordnat det praktiska som dukning kaffe, lussekatt och pepparkaka.
Årets lucia med dess tärnor och stjärngossar kom från årskurs 2, estetiska linjen, Per Brahegymnasiet i Jönköping. Luciatåget skred in från pergolan vidare in i matsalen under skön sång. Dess ledare var inspirerad och lotsade sedan sitt luciatåg genom programmet. Det var ett av de bästa och skönsjungande luciatågen som passerat polisens matsal.
Vi från pensionärsföreningen vill rikta ett stort tack till arrangörerna.
Vid pennan och bakom kameran Bengt Hultqvist

 


Lucia
2012

Några rader från lussekaffet.

Polisens pensionärer var som vanligt inbjudna till lussekaffe. I år, 2012, inföll luciadagen på en torsdag. Nio var anmälda varav två var förhindrade på grund av sjukdom. Förra året var det fler som hade möjlighet att närvara. Vi möttes av Marie och Helene, polisenhet Jönköping, som visade oss vägen till kaffebordet. Sammanlagt var det ett 80-tal som fick njuta av ett väl genomfört program.
Årets lussetåg kom från Alléskolan i Habo. Eleverna, ca 20 st. var hämtade ur årskurs 2 vilket innebar att de var i 8 års åldern. Programmet genomfördes under ledning av Eva, Pia och Emma vilka är lärare på Alléskolan.
Foton togs vid tillfället men endast ett kort blev godkänt.
För trivselkommittén/Bengt Hultqvist

 

http://polispensionarerjonkoping.se/IMG_2534.JPG                    http://polispensionarerjonkoping.se/MC900432157%5b1%5d.gif
 


Luciakaffe
               2011-12-13
 
               Tisdagen den 13 december 2011 hade efter inbjudan av polismyndigheten i Jönköpings län, 19 polispensionärer  infunnit sig i polishusets samlingslokal. Efter att vi försett oss med kaffe och tilltugg, kunde vi från första parkett avnjuta både förtäring och luciabesök som denna gång bestod av skönsjung-ande elever från åk 2 PB - gymnasiet. Efter att luciatåget lämnat lokalen blev vi av polismästare Ove Eriksson informerade om verksamheten och den förestående omorganisationen inom myndigheten. Till Ove framfördes tack från pensionärsgruppen för att vi blivit inbjudna samt att vi hade önskemål om en inbjudan även till kommande års luciakaffe     / Göran Nilsson
              
                http://polispensionarerjonkoping.se/MP900399587%5b1%5d.jpg


                Luciakaffe
               2009-12-13

Fredagen den 11 december klockan 08.15 samlades 21 pigga pensionärer i polishuset kafeteria för det väntande kaffet med luciatåg. Luciatåget kom denna gång från Bankeryd med ett antal pigga lucior, stjärngossar, tomtar m.m. Veronika Fransson (stf npo chef) hade budat följet från en förskola där. De unga sjöng välkända julsånger på ett föredömligt och tilltalande sätt.
Länspolismästare Gunnar Lindelöw lämnade därefter en kortfattad summering och tack för  året 2009 som snart är tillända.
Polispensionärernas ordförande Göran Stendal tackade för inbjudan och det goda samarbetet föreningen har med sin gamla arbetsplats och dess personal. Göran önskade alla en God Jul och ett Gott Nytt År.   /olle

 

http://polispensionarerjonkoping.se/SANY0329.JPG

 

 

Luciatåget

 

 

http://polispensionarerjonkoping.se/SANY0331.JPG
Några polispensionärer vid kaffebordet

 

 

http://polispensionarerjonkoping.se/SANY0332.JPG
Göran Stendal tackar för inbjudan