Göteborgs utflykt med gemensam nämnare!

 
Torsdagen den 11 september 2014 besökte de nyblivna pensionärerna Christer Petersson (f.d.0903), Göran Gunnarsson (f.d.1508) samt undertecknad (f.d.1285) Göteborg. Anledning till besöket var att Göteborgspolisens pensionärer skulle samlas på f.d. polisstationen i  Slottsskogen, Göteborg. Vi, alla tre, har en längre eller kortare karriär i Göteborg.
Mellan 35-40 kollegor hade samlats i den lilla polisstationen. Många gamla minnen poppade upp och stämningen var på topp. 
Bild nr 4. Första raden 729 Ackerot, 980 Ek, 1508 Gunnarsson, 1203 Bjerrefors samt 1159 Larsson. Andra raden 851 Lundström, ej namn, 788 Linde, 903 Petersson, 874 Svalin, 933 Palm, 11 45 Edman samt 831 Lindberg.

 
Bifogas: 4 bilder. 1-1078 ritning, 2-1079 gamla konstaplar från nämnda polisstation, 3-1071 stugvärdarna Bjerrefors och "ljungsarpan" samt 4-1081 gamla kollegor.  

 
Bengt Hultqvist