Jag var med och bakade tunnbröd den 21 november och

tog en del foton. Skickar över en del.

Jag har namnat bilderna men är inte helt säkert på att jag

fått rätt namn på gubbarna.

 

Hälsningar Lena Clarin