ÅRSMÖTE 2016-10-21

 

Fredagen den 21 oktober samlades c:a 75 medlemmar som vanligt till årsmöte på Lindgården.

Ordföranden Bruno Ödman höll ett kort inledningsanförande och hälsade alla varmt välkomna. Sedan följde parentation över 6 medlemmar som avlidit under det gångna arbetsåret. Parentationen utfördes av Bruno Ödman och Göran Mårtensson.

Därefter följde årsmötet med Ove Wihlborg som ordförande och Conny Qvarnström som sekreterare. Uppdraget sköttes på ett lugnt och smidigt sätt.

Alla funktionärer omvaldes med undantag av valberedningen, där Erling Kyhlberg kvarstår, men nya är Nils-Erich Reuterdahl och Nils-G Ohlsson. Styrelsen har konstituerat sig i samma funktioner som förra året.

Efter mötet inbjöds medlemmarna till matsalen, där traditionsenligt smörgåstårtorna och biskvierna väntade.

 

Härefter vidtog underhållning med Ehrling Lundberg från Malmbäck, som tidigare varit kyrkomusiker, men numera ägnar sig på heltid att sjunga Elvis låtar. Ehrling framförde bl.a. ”rock around the clock”, ”love me tender” m.fl. varvat med berättelser och historier. Ehrling har även gjort flera CD-inspelningar.

Han avtackades med en blomsterbukett och värmande applåder.

 

Därefter återstod dragning på lotteriet samt sedvanlig ”utdelning” vid flygeln.

 

Stort tack till alla närvarande och alla aktörer.

 

Text och foto: Bengt H