JPPF

  VÄLKOMMEN TILL


JÖNKÖPINGSPOLISENS


PENSIONÄRSFÖRENING
 

JPPF

 

 

,

       

 

 

Länkar
 

  Föreningskontakter

KORT OM VÅR FÖRENING

 

Pensionärsföreningen bildades 1954 med formella stadgar. Blomsterfonden var

det första namnet på föreningen med det huvudsakliga syftet att hedra avliden

medlem med blommor vid dennes begravning. Därefter ändrades namnet till Polis-

kårens Pensionärers Kranskassa och sedan slutligen 1980 döptes till nuvarande

namnet. Föreningen har på sitt program många uppskattade aktiviteter, som

styrelsen hoppas, att medlemmarna kan deltaga i.

 

         
NU
ÄR VÅREN HÄR ................................... /Ingrid Grubbström

 


     
              Ordföranden Bruno Ödman

            

HEMSIDAN UPPDATERAD: 2016-04-27

Webbmaster har ny e-postadress:   rstaversjo@bahnhof.se
                                           
olle@sjoo.pp.se

       070-682 75 79  Ragnar Staversjö             036-91955 Olle Sjöö
             

 

NYHETER

 

- Nästa vandring: tisdagen den 3 maj, 2016. Samling/avgång vid Ha-Bil 09.00 alt. kör direkt till p-platsen vid Stugan, Stadsparken Jönköping där Lennart Andersson och Marita möter upp.

 OBS! Vårresan fullbokad, väntelista kontakta Göran 036-703 73 /

Bengt 073-566 18 40. 

- Vårens resa, onsdagen den 11 maj.

Anmälan senast 6 maj till Göran N 036-703 73

eller Bengt 073-566 18 40.

 

 

 

 

 

Styrelsen:

http://polispensionarerjonkoping.se/Styrel1.jpg

Conny Qvarnström, Sigvard Eriksson, Göran Mårtensson, Magnus
Wennblom, Bruno Ödman, Gerd Cederholm.
 

 

  Stadgar
  Styrelsen
  Hemliga resor
  Vårresa
  Adventsgudstjänst
  Julbord
  Lunchträffar
Luciakaffe
  Protokoll årsmöte
  Foto årsmöte
  Aktivitetsplan
  Boule
  Bastu
Ny Vandringar damerna
Ny Vandringar herrarna med arrangörer
Ny Motorklubben PMK
  Polishistoria
  Medlemsanmälan
  Ordföranden har ordet
  Statistik hemsidan

 

Länkar till fler polispensionärer och deras HEMSIDOR:

Länk att klicka på Ort för förening/klubb
www.lpsk.nu Linköpings Polisens Seniorklubb
www.umepolisseniorer.se Umeå Polisens Seniorklubb