JPPF

  VÄLKOMMEN TILL


JÖNKÖPINGSPOLISENS


PENSIONÄRSFÖRENING
 

JPPF

 

       

 

  Föreningskontakter

KORT OM VÅR FÖRENING

Pensionärsföreningen bildades 1954 med formella stadgar. Blomsterfonden var

det första namnet på föreningen med det huvudsakliga syftet att hedra avliden

medlem med blommor vid dennes begravning. Därefter ändrades namnet till Polis-

kårens Pensionärers Kranskassa och sedan slutligen 1980 döptes till nuvarande

namnet. Föreningen har på sitt program många uppskattade aktiviteter, som

styrelsen hoppas, att medlemmarna kan deltaga i.


NYHETER:

  1. Hemlig resa - onsdag 19 augusti 2015. Avresa Pyramiden A 6 kl 08.00. Ta med förmiddagsfika. Resmålet kan bli i klartext. Anmälan till Bengt H, 073 - 566 18 40 eller Göran N, 036 -703 73

  2. Höstens första lunch fredagen den 4 september.

  3. Höstens första vandring tisdagen den 8 september, ansvarig Ulf Zackrisson.

 

 

 
            

Hemsidan uppdaterad: 2015-06-22    

                             
       
    
Webmaster har ny e-postadress:   rstaversjo@bahnhof.se

       070-682 75 79     Ragnar Staversjö

 
  Stadgar
  Styrelsen
  Hemliga resor
  Vårresor
  Adventsgudstjänst
  Julbord
  Lunchträffar
Luciakaffe
  Protokoll årsmöte
  Foto årsmöte
Ny Aktivitetsplan
  Boule
  Bastu
  Vandringar damerna
  Vandringar herrarna
  Motorklubben PMK
  Polishistoria
  Medlemsanmälan
Ny Ordföranden har ordet
  Statistik hemsidan

Ordförande Bruno Ödman

                  

“Under hösten 2014 fortsätter styrelsen att värva nya medlemmar

      till föreningen bland ett flertal nya pensionärer i polisverksamheten”.