JPPF

          

VÄLKOMMEN TILL


                             JÖNKÖPINGSPOLISENS


                             PENSIONÄRSFÖRENING

 

JPPF

                                                 

       

 

 

Länkar
 

  Föreningskontakter

KORT OM VÅR FÖRENING

Blomsterfonden var det första namnet på föreningen med det huvudsakliga syftet att hedra avliden medlem med blommor vid dennes begravning.   Därefter ändrades namnet till Poliskårens  Pensionärers Kranskassa och sedan slutligen 1980 döptes till nuvarande namnet. Föreningen har på sitt  program många uppskattade aktiviteter, som styrelsen hoppas,  att medlemmarna kan deltaga i.

 

 

 

  

Hösten på ingång .........

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Angående hemsidans innehåll........

Inget av materialet, såväl text som bilder, som finns på hemsidan får publiceras/användas utan tillåtelse av föreningens styrelse. Vid eventuell tillåtelse ska källa till materialet anges.
STYRELSEN

 

      HEMSIDAN 

      UPPDATERAD:    

      2019-11-05

     Webbmaster

     Anchi Hultqvist

      0763-018952

      epostadress: anchi@live.se

        
       NYHETER

   Damernas lunchmöte månd. 11/11 kl 13:00

    på Guvenören (nära polishuset). Anmälan

    till Kerstin Ekman 070.-5136614

    ÅRETS JULBORD 30/11 12:30 äter vi på Esters Kök å S Strandg.

    Kostnad 175 kr per person med vatten som dryck.

    Anmälan senast 17/11 till Bruno 070-7238838 eller till

    Sigge 076-3084644. OBS en lördag.

 

 

   Bagarstugan i Ödestugu

   Bagarstugan 2

   Hemlig resa 2002

   (Vättern runt)

 

 

 

 

  Stadgar
Styrelsen
  Höstresor
Vårresa
  Adventsgudstjänst
  Julbord
  Lunchträffar  
Luciakaffe
  Protokoll årsmöte
  Foto årsmöte
ny Aktivitetsplan
  Boule
  Nostalgi
ny Herrvandringar
  Damvandringar
Kass Vandringsgruppen
  Motorklubben PMK
  Polishistoria
  Medlemsanmälan
  Ordföranden har ordet
  Statistik hemsidan

 

Länkar till fler polispensionärer och deras HEMSIDOR:

Länk att klicka på Ort för förening/klubb
www.lpsk.nu Linköpings Polisens Seniorklubb
www.umepolisseniorer.se Umeå Polisens Seniorklubb