JPPF

  VÄLKOMMEN TILL


JÖNKÖPINGSPOLISENS


PENSIONÄRSFÖRENING
 

JPPF

 

 

,

       

 

 

Länkar
 

  Föreningskontakter

KORT OM VÅR FÖRENING

 

Pensionärsföreningen bildades 1954 med formella stadgar. Blomsterfonden var

det första namnet på föreningen med det huvudsakliga syftet att hedra avliden

medlem med blommor vid dennes begravning. Därefter ändrades namnet till Polis-

kårens Pensionärers Kranskassa och sedan slutligen 1980 döptes till nuvarande

namnet. Föreningen har på sitt program många uppskattade aktiviteter, som

styrelsen hoppas, att medlemmarna kan deltaga i.

 

NYHETER

Höstens första lunch börjar klockan 13.30 den 4 september

Första vandringen för hösten börjar 8 september Ulf Zackrisson är ansvarig.

Boule börjar 3 september klockan 09.00

ÖPPNA LÄNKEN AKTIVITETSPLAN FÖR MER INFORMATION

 

INFORMATION

Vår hemsida har under ett antal veckor varit "hackad" av någon som
tydligen hade ett horn i sidan till före detta poliser och medlemmar
i vår lilla förening. Hoppa att den som åstadkom detta haft roligt
på vår bekostnad. För undertecknad och Ragnar har tilltaget varit
ett förtret med sju sorger och åtta bekymmer att åstadkomma en
likvärdig hemsida som vi haft tidigare. Med gemensamma ansträngningar
har vi lyckats. Hoppas NI ringer eller mejlar till oss om önskemål för hemsidan

/olle

Boulsektion

Ledarna för boulsektion önskar gamla och nya medlemmar välkomna

till hösten, start den 3 september kl. 09.00 (se aktivitetsplan 2015).

            

HEMSIDAN UPPDATERAD: 2015-08-29    

Webbmaster har ny e-postadress:   rstaversjo@bahnhof.se
olle@sjoo.pp.se

       070-682 75 79     Ragnar Staversjö
036-91955 Olle Sjöö
 

              
     
              Ordföranden Bruno Ödman

Styrelsen:

http://polispensionarerjonkoping.se/Styrel1.jpg

Conny Qvarnström, Sigvard Eriksson, Göran Mårtensson, Magnus
Wennblom, Bruno Ödman, Gerd Cederholm.
 

 

  Stadgar
  Styrelsen
Ny Hemliga resor
  Vårresa
  Adventsgudstjänst
  Julbord
  Lunchträffar
Luciakaffe
  Protokoll årsmöte
  Foto årsmöte
Ny Aktivitetsplan
  Boule
  Bastu
  Vandringar damerna
  Vandringar herrarna
  Motorklubben PMK
  Polishistoria
  Medlemsanmälan
Ny Ordföranden har ordet
  Statistik hemsidan

 

Länkar till fler polispensionärer och deras HEMSIDOR:

Länk att klicka på Ort för förening/klubb
www.lpsk.nu Linköpings Polisens Seniorklubb
www.umepolisseniorer.se Umeå Polisens Seniorklubb