JPPF

  VÄLKOMMEN TILL


JÖNKÖPINGSPOLISENS


PENSIONÄRSFÖRENING
 

JPPF

 

 

,

       

 

 

Länkar
 

  Föreningskontakter

KORT OM VÅR FÖRENING

Blomsterfonden var det första namnet på föreningen med

det huvudsakliga syftet att hedra avliden medlem med

blommor vid dennes begravning. Därefter ändrades namnet

till Poliskårens Pensionärers Kranskassa och sedan slutligen

1980 döptes till nuvarande namnet. Föreningen har på sitt

 program många uppskattade aktiviteter, som styrelsen hoppas,

 att medlemmarna kan deltaga i.

 

Ingrid 2018-09-04

 

http://polispensionarerjonkoping.se/Styrel1.jpg

Styrelsen:

Conny Qvarnström, Sigvard Eriksson, Göran Mårtensson, Magnus
Wennblom, Bruno Ödman, Gerd Cederholm.
 

 

 

HEMSIDAN UPPDATERAD: 2018-09-19


Webbmaster har ny e-postadress:   rstaversjo@bahnhof.se
 070-682 75 79  Ragnar Staversjö   


                              NYHETER

Vandring 25 september har Stefan Gunnarsson 0721 776866

Vandring 9 oktober runt Mullsjön. Samling på parkering vid Kyrkans Hus, Pingstkyrkan på Järnvägsgatan (åk t.h. utmed järnvägen mot centrum ett par hundra meter). Ta med kontanter för fika.        Alf Gustafsson 0709 70 52 63

 

Bagarstugan i Ödestugu

Bagarstugan 2

Hemlig resa 2002 (Vättern runt)

  Stadgar
  Styrelsen
Ny Höstresor
Vårresa
  Adventsgudstjänst
  Julbord
Ny Lunchträffar  
Luciakaffe
  Protokoll årsmöte
  Foto årsmöte
  Aktivitetsplan
  Boule
  Nostalgi
Ny Vandringar damerna
Ny Vandringsgruppen med arrangörer
  Motorklubben PMK
  Polishistoria
  Medlemsanmälan
Ny Ordföranden har ordet
  Statistik hemsidan

 

Länkar till fler polispensionärer och deras HEMSIDOR:

Länk att klicka på Ort för förening/klubb
www.lpsk.nu Linköpings Polisens Seniorklubb
www.umepolisseniorer.se Umeå Polisens Seniorklubb