JPPF

  VÄLKOMMEN TILL


JÖNKÖPINGSPOLISENS


PENSIONÄRSFÖRENING
 

JPPF

 

 

,

       

 

 

Länkar
 

  Föreningskontakter

KORT OM VÅR FÖRENING

 

Pensionärsföreningen bildades 1954 med formella stadgar. Blomsterfonden var

det första namnet på föreningen med det huvudsakliga syftet att hedra avliden

medlem med blommor vid dennes begravning. Därefter ändrades namnet till Polis-

kårens Pensionärers Kranskassa och sedan slutligen 1980 döptes till nuvarande

namnet. Föreningen har på sitt program många uppskattade aktiviteter, som

styrelsen hoppas, att medlemmarna kan deltaga i.

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ordföranden Bruno Ödman

http://polispensionarerjonkoping.se/Styrel1.jpg

Styrelsen:

Conny Qvarnström, Sigvard Eriksson, Göran Mårtensson, Magnus
Wennblom, Bruno Ödman, Gerd Cederholm.
 

 

 

        HEMSIDAN UPPDATERAD: 2017-08-07


Webbmaster har ny e-postadress:   rstaversjo@bahnhof.se
                                                        
olle.birgitta.sjo@gmail.com

070-682 75 79  Ragnar Staversjö   036-91955 Olle Sjöö
             

                NYHETER
 

- Nästa vandring tisdagen den 5 september

- Höstresan 2017 – onsdagen 13 september, avresa 07.30, hemkomst 19.30.

 Resan går till Lars Lerins museum Sandgrund, Karlstad. Kostnad 250:-/pp.

I resan ingår: buss, lunch, entré, guide o. eftermiddagsfika. Lotteri kompenserar föreningens kostnad något.

Hålltider: Avg. 07.30, medhavd fika 09.00, lunch 12.00, Lars Lerin 13.00-15.00, avg.15.00, eftermiddagsfika 16.30, ank, Jönköping 19.30. Extrapaus kommer att göras i båda riktningarna.

Mer detaljerat program delas ut vid lunchträffen 1 september.

Välkommen med anmälan till: Bengt 073-566 18 40 eller Göran 036-703 73.

 

Sommarhälsning från Bruno på Gotland (tryck)

 

Söndagen den 6 augusti 2017 fyllde vår medlem Gösta Henriksson 95 år. Han firade sin födelsedag med släkt och vänner på äldreboendet Ekåsen i Bankeryd. Mycket sång och musik ingick i firandet. Barnbarnet Karl Martindahl, känd sångare och trubadur, förgyllde dagen för morfar!!!
Bruno Ödman och Sigvard Eriksson representerade vår förening.

Bifogar bild på Gösta med blommor och barnbarnet Karl Martindahl som sjöng.

 

  Stadgar
  Styrelsen
  Höstresor
  Vårresa
  Adventsgudstjänst
  Julbord
  Lunchträffar  
Luciakaffe
  Protokoll årsmöte
  Foto årsmöte
  Aktivitetsplan
  Boule
  Nostalgi
  Vandringar damerna
  Vandringar herrarna med arrangörer
  Motorklubben PMK
  Polishistoria
  Medlemsanmälan
  Ordföranden har ordet
  Statistik hemsidan

 

Länkar till fler polispensionärer och deras HEMSIDOR:

Länk att klicka på Ort för förening/klubb
www.lpsk.nu Linköpings Polisens Seniorklubb
www.umepolisseniorer.se Umeå Polisens Seniorklubb