JPPF

  VÄLKOMMEN TILL


JÖNKÖPINGSPOLISENS


PENSIONÄRSFÖRENING
 

JPPF

 

 

,

       

 

 

Länkar
 

  Föreningskontakter

KORT OM VÅR FÖRENING

Blomsterfonden var det första namnet på föreningen med det huvudsakliga syftet att hedra avliden medlem med blommor vid dennes begravning.   Därefter ändrades namnet till Poliskårens  Pensionärers Kranskassa och sedan slutligen 1980 döptes till nuvarande namnet. Föreningen har på sitt  program många uppskattade aktiviteter, som styrelsen hoppas,  att medlemmarna kan deltaga i.

 

 

                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

STYRELSEN 2018

Stående: Magnus Wennblom, Uno Fredriksson (kassör), Bruno Ödman (ordf.), Göran Mårtensson
Främre raden: Conny Qvarnström (sekr.), Sigvard Eriksson ( vice ordf.).

 

 

 

   HEMSIDAN UPPDATERAD:  

              2019-02-22


   Webbmaster har ny e-postadress:        
   070-682 75 79  Ragnar Staversjö   
  

   rstaversjo@bahnhof.se


                NYHETER

    

    Lunchträff fred 8 mars

 

   Nästa träff (dampromenad) blir   

   Tisdagen    den 19/3 kl  12.00

   vid Idas Skola Gröna Gatan. 

   Vi  äter tre-rätters middag och

   blir serverade  för 95:-

          

Välkomna. 

 

   Bagarstugan i Ödestugu

   Bagarstugan 2

   Hemlig resa 2002 (Vättern runt)

  Stadgar
Styrelsen
  Höstresor
Vårresa
  Adventsgudstjänst
  Julbord
  Lunchträffar  
Luciakaffe
  Protokoll årsmöte
  Foto årsmöte
  Aktivitetsplan
  Boule
  Nostalgi
  Vandringar damerna
  Vandringsgruppen med arrangörer
  Motorklubben PMK
  Polishistoria
  Medlemsanmälan
  Ordföranden har ordet
  Statistik hemsidan

 

Länkar till fler polispensionärer och deras HEMSIDOR:

Länk att klicka på Ort för förening/klubb
www.lpsk.nu Linköpings Polisens Seniorklubb
www.umepolisseniorer.se Umeå Polisens Seniorklubb