JPPF

  VÄLKOMMEN TILL


JÖNKÖPINGSPOLISENS


PENSIONÄRSFÖRENING
 

JPPF

 

 

,

       

 

 

Länkar
 

  Föreningskontakter

KORT OM VÅR FÖRENING

 

Pensionärsföreningen bildades 1954 med formella stadgar. Blomsterfonden var

det första namnet på föreningen med det huvudsakliga syftet att hedra avliden

medlem med blommor vid dennes begravning. Därefter ändrades namnet till Polis-

kårens Pensionärers Kranskassa och sedan slutligen 1980 döptes till nuvarande

namnet. Föreningen har på sitt program många uppskattade aktiviteter, som

styrelsen hoppas, att medlemmarna kan deltaga i.

 

       
Nu är vintern här
............ /Ingrid Grubbström

 


     
              Ordföranden Bruno Ödman

            

HEMSIDAN UPPDATERAD: 2016-11-25

Webbmaster har ny e-postadress:   rstaversjo@bahnhof.se
                                           
olle@sjoo.pp.se

       070-682 75 79  Ragnar Staversjö             036-91955 Olle Sjöö
             

 

 

NYHETER

 

- Julbord fred. 2/12 kl. 13:00 på Sandsjö Värdshus. Buss från kupolen A6 kl: 12:00. Anmälan till Sigvard Eriksson senast 30/11, 036-136223. Pris: 260 kr.

- Luciakaffe hos Polismyndigheten tisd.13/12 kl. 07:00.

Anmälan till Göran Nilsson 036-70373.

- Medlemsavgiften betalas senast 31/12 2016.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Styrelsen:

http://polispensionarerjonkoping.se/Styrel1.jpg

Conny Qvarnström, Sigvard Eriksson, Göran Mårtensson, Magnus
Wennblom, Bruno Ödman, Gerd Cederholm.
 

 

  Stadgar
  Styrelsen
  Höstresor
  Vårresa
Ny Adventsgudstjänst
  Julbord
Ny Lunchträffar
Luciakaffe
Ny Protokoll årsmöte
Ny Foto årsmöte
Ny Aktivitetsplan
  Boule
  Bastu
  Vandringar damerna
  Vandringar herrarna med arrangörer
  Motorklubben PMK
  Polishistoria
  Medlemsanmälan
  Ordföranden har ordet
  Statistik hemsidan

 

Länkar till fler polispensionärer och deras HEMSIDOR:

Länk att klicka på Ort för förening/klubb
www.lpsk.nu Linköpings Polisens Seniorklubb
www.umepolisseniorer.se Umeå Polisens Seniorklubb