JPPF

          

VÄLKOMMEN TILL


                             JÖNKÖPINGSPOLISENS


                             PENSIONÄRSFÖRENING

 

JPPF

                                                 

       

 

 

Länkar
 

  Föreningskontakter

KORT OM VÅR FÖRENING

Blomsterfonden var det första namnet på föreningen med det huvudsakliga syftet att hedra avliden medlem med blommor vid dennes begravning.   Därefter ändrades namnet till Poliskårens  Pensionärers Kranskassa och sedan slutligen 1980 döptes till nuvarande namnet. Föreningen har på sitt  program många uppskattade aktiviteter, som styrelsen hoppas,  att medlemmarna kan deltaga i.

 

                               Bruno vår

   

 

 

 

 

 

 

 

STYRELSEN 2018

Stående: Magnus Wennblom, Uno Fredriksson (kassör), Bruno Ödman (ordf.), Göran Mårtensson
Främre raden: Conny Qvarnström (sekr.), Sigvard Eriksson ( vice ordf.).

 

 

 

   HEMSIDAN UPPDATERAD:  

              2019-03-15


   Webbmaster har ny e-postadress:        
   070-682 75 79  Ragnar Staversjö   
  

   rstaversjo@bahnhof.se


                NYHETER

 Tisdag 19 mars vandring nr 627 från start.

 Samling vid p-platsen BLOMSTERLANDET.   

 Vandring/promenad ca 4 km på asfaltsvägar då

 vädret är osäkert. Enligt prognos kan det bli snö

 under natten till tisdag. HA-bil som vanligt 09.00.

Bengt – 073-566 18 40

 

 Nästa träff (dampromenad) blir   

 Tisdagen    den 19/3 kl  12.00

 vid Idas Skola Gröna Gatan. 

 Vi  äter tre-rätters middag och

 blir serverade  för 95:-

           Välkomna. 

 

   Bagarstugan i Ödestugu

   Bagarstugan 2

   Hemlig resa 2002

   (Vättern runt)

  Stadgar
Styrelsen
  Höstresor
Vårresa
  Adventsgudstjänst
  Julbord
  Lunchträffar  
Luciakaffe
  Protokoll årsmöte
  Foto årsmöte
  Aktivitetsplan
  Boule
  Nostalgi
  Vandringar damerna
  Vandringsgruppen med arrangörer
  Motorklubben PMK
  Polishistoria
  Medlemsanmälan
  Ordföranden har ordet
  Statistik hemsidan

 

Länkar till fler polispensionärer och deras HEMSIDOR:

Länk att klicka på Ort för förening/klubb
www.lpsk.nu Linköpings Polisens Seniorklubb
www.umepolisseniorer.se Umeå Polisens Seniorklubb