JPPF

  VÄLKOMMEN TILL


JÖNKÖPINGSPOLISENS


PENSIONÄRSFÖRENING
 

JPPF

 

 

,

       

 

 

Länkar
 

  Föreningskontakter

KORT OM VÅR FÖRENING

 

Pensionärsföreningen bildades 1954 med formella stadgar. Blomsterfonden var

det första namnet på föreningen med det huvudsakliga syftet att hedra avliden

medlem med blommor vid dennes begravning. Därefter ändrades namnet till Polis-

kårens Pensionärers Kranskassa och sedan slutligen 1980 döptes till nuvarande

namnet. Föreningen har på sitt program många uppskattade aktiviteter, som

styrelsen hoppas, att medlemmarna kan deltaga i.

 

ingrid-3

 

http://polispensionarerjonkoping.se/Styrel1.jpg

Styrelsen:

Conny Qvarnström, Sigvard Eriksson, Göran Mårtensson, Magnus
Wennblom, Bruno Ödman, Gerd Cederholm.
 

 

 

HEMSIDAN UPPDATERAD: 2018-04-17


Webbmaster har ny e-postadress:   rstaversjo@bahnhof.se
                                                        
olle.birgitta.sjo@gmail.com

070-682 75 79  Ragnar Staversjö   036-91955 Olle Sjöö
             

                NYHETER

 

-- Nästa vandring tisdagen 24 april, samling 09:00 på Rosenlund

   (eller Vapenvallens klubbstuga Hva)

   Arvidsson & Sigge  036 - 13 88 00, 13 62 23

 

Vårens resa, onsdagen den 9 maj 2018, går till g:a Linköping, Flygmuséet i Malmslätt samt SYA Hembygdsgård.

Bussen avgår från City Gross parkering, södra delen,  kl. 07.30.

Beräknad hemkomst  kl. 17.30. Anmälan till Göran Nilsson 036-703 73 eller Bengt Hultqvist 073-566 18 40.

 

 

 

Bagarstugan i Ödestugu

Bagarstugan 2

  Stadgar
  Styrelsen
  Höstresor
  Vårresa
  Adventsgudstjänst
  Julbord
Ny Lunchträffar  
Luciakaffe
  Protokoll årsmöte
  Foto årsmöte
Ny Aktivitetsplan
  Boule
  Nostalgi
Ny Vandringar damerna
Ny Vandringsgruppen med arrangörer
  Motorklubben PMK
  Polishistoria
  Medlemsanmälan
Ny Ordföranden har ordet
  Statistik hemsidan

 

Länkar till fler polispensionärer och deras HEMSIDOR:

Länk att klicka på Ort för förening/klubb
www.lpsk.nu Linköpings Polisens Seniorklubb
www.umepolisseniorer.se Umeå Polisens Seniorklubb