JPPF

  VÄLKOMMEN TILL


JÖNKÖPINGSPOLISENS


PENSIONÄRSFÖRENING
 

JPPF

 

 

,

       

 

 

Länkar
 

  Föreningskontakter

KORT OM VÅR FÖRENING

Blomsterfonden var det första namnet på föreningen med

det huvudsakliga syftet att hedra avliden medlem med

blommor vid dennes begravning. Därefter ändrades namnet

till Poliskårens Pensionärers Kranskassa och sedan

slutligen 1980 döptes till nuvarande namnet. Föreningen

 har på sitt  program många uppskattade aktiviteter, som

 styrelsen hoppas,  att medlemmarna kan deltaga i.

 

                                                               Ingrid 2018-10

 

 

STYRELSEN 2018

Stående: Magnus Wennblom, Uno Fredriksson (kassör), Bruno Ödman (ordf.), Göran Mårtensson
Främre raden: Conny Qvarnström (sekr.), Sigvard Eriksson ( vice ordf.).

 

 

 

HEMSIDAN UPPDATERAD: 2018-12-04


Webbmaster har ny e-postadress:   rstaversjo@bahnhof.se
 070-682 75 79  Ragnar Staversjö   


                NYHETER

Damernas vandring 10/12 kl. 09.30 från HA Bil till Oset - Kroatorpet (om vädret tillåter)

 

Bagarstugan i Ödestugu

Bagarstugan 2

Hemlig resa 2002 (Vättern runt)

  Stadgar
Ny Styrelsen
  Höstresor
Vårresa
Ny Adventsgudstjänst
Ny Julbord
  Lunchträffar  
Luciakaffe
  Protokoll årsmöte
Ny Foto årsmöte
Ny Aktivitetsplan
  Boule
  Nostalgi
Ny Vandringar damerna
Ny Vandringsgruppen med arrangörer
  Motorklubben PMK
  Polishistoria
  Medlemsanmälan
Ny Ordföranden har ordet
  Statistik hemsidan

 

Länkar till fler polispensionärer och deras HEMSIDOR:

Länk att klicka på Ort för förening/klubb
www.lpsk.nu Linköpings Polisens Seniorklubb
www.umepolisseniorer.se Umeå Polisens Seniorklubb