JPPF

          

VÄLKOMMEN TILL


                             JÖNKÖPINGSPOLISENS


                             PENSIONÄRSFÖRENING

 

JPPF

                                                 

       

 

 

Länkar
 

  Föreningskontakter

KORT OM VÅR FÖRENING

Blomsterfonden var det första namnet på föreningen med det huvudsakliga syftet att hedra avliden medlem med blommor vid dennes begravning.   Därefter ändrades namnet till Poliskårens  Pensionärers Kranskassa och sedan slutligen 1980 döptes till nuvarande namnet. Föreningen har på sitt  program många uppskattade aktiviteter, som styrelsen hoppas,  att medlemmarna kan deltaga i.

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trevlig sommar önskar styrelsen

STYRELSEN 2018

Stående: Magnus Wennblom, Uno Fredriksson (kassör), Bruno Ödman (ordf.), Göran Mårtensson
Främre raden: Conny Qvarnström (sekr.), Sigvard Eriksson ( vice ordf.).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Angående hemsidans innehåll........

Inget av materialet, såväl text som bilder, som finns på hemsidan får publiceras/användas utan tillåtelse av föreningens styrelse. Vid eventuell tillåtelse ska källa till materialet anges.
STYRELSEN

 

      HEMSIDAN 

      UPPDATERAD:    

      2019-09-16

     Webbmaster

     Anchi Hultqvist

      0763-018952

      epostadress: anchi@live.se

        
       NYHETER

 

Nästa vandring 17/9 kl. 09:00

Samling HA-Bil  kl 09.00. Ansvarig

Håkan Andersson tfn 0705-10 65 14.

OBS! Vandringen utgår från HA-bil.

 

Onsdag 18 september. Höstresan.

Samling och start p-platsen Hovslätts

Idrottsplats. Resan går sedan lv 195

norrut till Karlsborg där vi intar

medhavd fika. Fortsatt resa till Motala.

Besök på Motormuseet och Akvariet.

Lunch. Fortsatt resa till Skänninge

 Hembygdsgård och eftermiddagsfika.

Mål ca 17.15 HIK:s p-plats.

Kostnad 300:--/pp. Välkommen med din anmälan.

Anmälan senast söndagen den 15 september 2019

till Bengt 073-566 18 40 eller Göran Nilsson 036-703 73.

   Bagarstugan i Ödestugu

   Bagarstugan 2

   Hemlig resa 2002

   (Vättern runt)

 

 

 

 

  Stadgar
Styrelsen
  Höstresor
Vårresa
  Adventsgudstjänst
  Julbord
  Lunchträffar  
Luciakaffe
  Protokoll årsmöte
  Foto årsmöte
  Aktivitetsplan
  Boule
  Nostalgi
  Vandringar damerna
  Vandringsgruppen med arrangörer
  Motorklubben PMK
  Polishistoria
  Medlemsanmälan
  Ordföranden har ordet
  Statistik hemsidan

 

Länkar till fler polispensionärer och deras HEMSIDOR:

Länk att klicka på Ort för förening/klubb
www.lpsk.nu Linköpings Polisens Seniorklubb
www.umepolisseniorer.se Umeå Polisens Seniorklubb