JPPF

  VÄLKOMMEN TILL


JÖNKÖPINGSPOLISENS


PENSIONÄRSFÖRENING
 

JPPF

 

 

,

       

 

 

Länkar
 

  Föreningskontakter

KORT OM VÅR FÖRENING

 

Pensionärsföreningen bildades 1954 med formella stadgar. Blomsterfonden var

det första namnet på föreningen med det huvudsakliga syftet att hedra avliden

medlem med blommor vid dennes begravning. Därefter ändrades namnet till Polis-

kårens Pensionärers Kranskassa och sedan slutligen 1980 döptes till nuvarande

namnet. Föreningen har på sitt program många uppskattade aktiviteter, som

styrelsen hoppas, att medlemmarna kan deltaga i.

         

GOD JUL TILL ALLA VÅRA PENSIONÄRER


     
              Ordföranden Bruno Ödman

            

HEMSIDAN UPPDATERAD: 2015-12-01

Webbmaster har ny e-postadress:   rstaversjo@bahnhof.se
olle@sjoo.pp.se

       070-682 75 79     Ragnar Staversjö
036-91955 Olle Sjöö
             

 

 

NYHETER

Julbord 4/12 kl 12:30 på Sandsjö Värdshus.  Anmälan snarast till Sigvard Eriksson 036-136223. Avresa kl 11:30 från Glaskupolen A6. Pris: 250 kr.

Luciakaffe 11/12 kl 07:30 på polishuset. Anmälan till Göran Nilsson 036-70373 före 8/12.

ÖPPNA LÄNKEN AKTIVITETSPLAN FÖR MER INFORMATION

 

Styrelsen:

http://polispensionarerjonkoping.se/Styrel1.jpg

Conny Qvarnström, Sigvard Eriksson, Göran Mårtensson, Magnus
Wennblom, Bruno Ödman, Gerd Cederholm.
 

 

  Stadgar
  Styrelsen
  Hemliga resor
  Vårresa
Ny Adventsgudstjänst
  Julbord
  Lunchträffar
Luciakaffe
  Protokoll årsmöte
  Foto årsmöte
Ny Aktivitetsplan
Ny Boule
  Bastu
Ny Vandringar damerna
Ny Vandringar herrarna
  Motorklubben PMK
  Polishistoria
  Medlemsanmälan
  Ordföranden har ordet
  Statistik hemsidan

 

Länkar till fler polispensionärer och deras HEMSIDOR:

Länk att klicka på Ort för förening/klubb
www.lpsk.nu Linköpings Polisens Seniorklubb
www.umepolisseniorer.se Umeå Polisens Seniorklubb